Over ons

KUBUS is opgericht door Roger Bontenbal op 3 juni 1985. We bestaan dus inmiddels meer dan 35 jaar. Er is in die 35 jaar veel gebeurd, veel gebouwd, inmiddels weer gesloopt, veel veranderd in de wet- en regelgeving, ook de bouwwereld is veranderd. Heel langzaam is de bouw een industriële bedrijfstak aan het worden. Er wordt steeds minder op de bouwplaats gemaakt. Steeds meer wordt prefab aangevoerd en geplaatst.

Ook ons ontwerp- en tekenvak is drastisch veranderd: van tekenschot naar computerscherm, van potlood en papier, tekenpen en folie, sjabloon en scriber naar AutoCad, van AutoCad naar Revit 2023.
Tekenden we eerst nog lijntjes in de computer al snel werden dat blocks, parametrische blocks, x-refs etc. Nu modelleren we 3D in Revit, genereren plattegronden, doorsneden, gevelaanzichten, details, 3d views, hoeveelheidstaten, productietekeningen en fotorealistische renders uit ons model. We bouwen in feite het gebouw al virtueel in de computer. Dat vraagt veel van mens en machine. Behalve bouwkundige kennis moeten we ook verstand hebben van software en BIM. Building Information Modeling, samen met architect, constructie- en installatie adviseur werken we in hetzelfde 3D model om te komen tot een gebouw met minder faalkosten, minder ontwerpfouten voor aannemer(s) en onderaannemer(s) en andere partijen, en lagere beheerkosten voor de gebouw eigenaar.

KUBUS is meegegaan met haar tijd en zal zich steeds blijven vernieuwen daar waar nodig en mogelijk.  Het is een continue leerproces en dat maakt ons vak zo boeiend!

Roger Bontenbal
roger bontenbal